Остеохондроз кандай касаллик


Остеоходроз касаллиги ҳақида маълумот берсангиз

Остеохондроз касаллиги — сабаблари, турлари ва даволаш усули

Ушбу патологик ҳолатларни келтириб чиқарувчи омилларнинг турли-туманлиги, клиник кўринишларининг хилма-хиллиги, тез-тез қайталанувчанлиги, асоратларининг оғирлиги ва сурункали кечиши сабабли беморларда соғлом турмуш фаолиятини чекланиши ва аксарият, фаол меҳнат фаолиятини юритувчи ёшларда ногиронликка олиб келиши, бу борадаги кўплаб даволаш-реабилитация ҳамда ногиронлик масалаларини ўрганиш нақадар долзарб эканлигини тасдиқлайди. Умуртқа касалликлари маълум бир макон ва худудий чегара танламаслиги сабабли, Ўзбекистон шароитида ҳам кўпинча оғир ногиронликни келтириб чиқарувчи патологиялардан бири ҳисобланади.
 
Дунё олимларининг кузатишича, сайёрамиз аҳолисининг 85 фоиздан кўпроғи умуртқа поғонаси остеохондрозидан азоб чекади. Айни вақтда бу хасталик аксарият ҳолларда кишиларни бора-бора меҳнатга лаёқатсиз қилиб қўймоқда. Масалан, Япония, Швесия, Англия, Чехия ва Словакияда давлатларида умуртқа остеохондрози касалликлари асоратлари туфайли ногиронлик кўпайган. Беморларнинг асосий қисми текширилганда уларнинг хасталиги умуртқа поғоналари орасидаги гардиш (диск) билан боғлиқ экани маълум бўлди. Шуни ҳисобга олиб кейинги йилларда беморларни самарали даволаш усуллари ишлаб чиқилди ва тиббиётда «вертебрология» йўналиши шаклланди. Эндиликда кўпгина мамлакатларда, хусусан бизда ҳам остеохондрозни даволаш бўйича юқори самара берадиган вертебрология илмий-амалий марказлари иш юритади.
Остеохондроз юзага келиши сабаблари
Маълумки, остеохондроз асосан оғриқ белгиси билан кечади. Оғриқлар келиб чиқишининг бош сабаби умуртқа поғоналари орасидаги гардишнинг лат ейиши, жароҳатланишидир. Яъни, ўта оғир юк кўтариш ёки бел соҳасининг яллиғланиши натижасида умуртқа поғонаси фаолияти издан чиқади.
Шунингдек, умуртқа поғонаси канали ичидан орқа мия ўтадиган тирқишнинг торайиб қолиши (стеноз), спонделоартроз ривожланишдаги нотабиий ҳолат – спондилолистез, умуртқа поғонасидаги яллиғланиш таъсирида ҳосил бўлган шишлар бел соҳасида кучли оғриқни келтириб чиқаради.
Тиббиёт амалиётида умуртқа поғонасининг кўкрак қисми, бел ва думғаза атрофи ҳамда бўйин соҳаси остеохондрозлари фарқланади. Умуртқа поғонасининг кўкрак қисми остеохондрози жуда суст оғриқлар билан кечиб, беморни унчалик безовта қилмайди. Лекин ўз вақтида олди олинмаса, бошқа касалликларга сабаб бўлиши мумкин. Масалан, бемор ойлаб-йиллаб ўт-тош хасталикларини даволанади, лекин текшириб кўрилса, бу касалликка « туртки» берган кўкрак остеохондрози бўлиб чиқади.
Кўкрак остидаги сиқилишлар

Хўш, кўкрак остеохондрозини беморнинг ўзи қандай аниқлаши мумкин? Агар чуқур нафас олганда кўкрак соҳасидаги оғриқ сезилса, ўнг қўлни кўтарганда қўлтиқ ёки қовурғаларда ноқулайликлар вужудга келса ёки беморга кўкрак остда «босилиш, қисилиш» ҳислари юз бераётгандай туюлса, дарҳол шифокорга кўриниб, даволаниш шарт.
Умуртқа поғонасининг бел ва думғаза остеохондрози кўпинча меёридан ортиқ юк кўтариш, қалтис ҳаракат қилиш натижасида белнинг шикастланиши туфайли юзага келади. Бунда бел соҳасидаги умуртқалараро тешикдан чиқувчи нервлар қисилади, қаттиқ оғриқ пайдо бўлади, хуруж пайтида оғриқ бутун танага ёйилиб ҳатто беморнинг товони ҳам оғрий бошлайди. Оғриқнинг тез-тез кучайиб туришидан чўчиб, бемор букчайиб (ўзини эҳтиётлаб) юради. Агар бемор доим букчайиб юраверса, бу ҳолат жигар, ўт, ўпка, юрак ва бошқа ички аъзолар фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, бора-бора умуртқа поғонаси қийшайиши ҳам мумкин. Бу ҳолатда оғриқ кечаю кундуз тинмасдан беморни қийнаб қўяди.
Остехондроз касаллигини даволаш
Остехондроз касаллигини даволаш икки усулда (дори-дармон ёки жарроҳлик йўли билан) олиб борилади. Дори-дармон (консерватив) ноинвазив усулида даволанганда беморнинг умуртқа поғонаси чўзилади. Яъни, у текширилиб сўнг режали равишда махсус столга ётқизилиб, оёқларига 10 15 килограммлик тошни 20 дақиқадан то бир соатга қадар осиб қўйилади. Шунингдек, даволаш жисмоний бадантарбия машқлари ва уқалаш муолажаси билан ҳам бажарилади. Оғриққа қарши ва патогенетик дори препаратлар тавсия этилади. Бел соҳасига парафин, электрофарез, диадинамик ток қўйилади, родонли ванна қабул қилиш ҳам фойдали.
Умуртқа поғонасининг бўйин қисми остеохондрозида ушбу соҳага тегишли нерв илдизчаларида оғриқ, плексит (нерв чигалларининг ўткир яллиғланиши), брахиалгия (елкада пайдо бўладиган оғриқ), бўйин радикулити кузатилади.
Бугунги кунда тиббиёт амалиётида бўйин остеохондрози кўп учраётганлиги туфайли ушбу мавзуга алоҳида тўхталайлик. Бу касалликнинг дастлабки белгиларини илғаш қийин эмас, яъни умуртқанинг бўйин қисмидан чиқадиган орқа мия илдизчалари қисилиши натижасида елка ва бўйин атрофи оғрийди, ҳаракатланганда оғриқ кучаяди, шунингдек, қўлда чумоли ўрмалагандек бўлади, бўйинни уёқ ва бу ёққа буриш чоғида қисирлаш эшитилади. Қўл панжаларида совуқлик ва увишиш сезилади, кўкрак, айниқса юрак соҳасида оғриқ бўлиши мумкин.
Бўйин остеохондрози синдромлари

Умуртқа поғонасининг бўйин қисмида жуда кўп нервлар ва қон томирлари мавжудлиги сабабли бўйин остеохондрози кечишига қараб турли кўринишларда ташхисланади.
Оғриқли синдром умуртқалардаги нерв толаларининг қисилиши (компрессия) туфайли содир бўлиб, бунда оғриқ бўйин, елка ва қўлга тарқалади. Баъзан оғриқ енгил даражада, худди «ток урган»дек бўлиши мумкин. Бемор йўталганда, қўлини қимирлатганда, бўйнини ён тарафга бурганда зўраяди.
Спинал синдром эса умуртқадаги диск чурраси билан боғлиқ ҳолда кечади. Чунки диск чурраси бўйин соҳасидаги орқа мияни қисиб қўяди. Оқибатда мутахассис шифокорлар «дискоген миелопатия» деб атайдиган оғир ҳолат юзага келади. Беморда сезгининг бузилиши, қўл-оёқлар фалажланиши, қувватсизлик рўй беради. Бу дарда аёллардан кўра эркакларда кўпроқ, айниқса 50 ёшдан ошган кишиларда кузатилади.
Вегетатив синдром кузатилганда беморларнинг бўйин ва елка қисмидаги доимий оғриқ, қўлларнинг совиб кўкимтир тусга кириши, мушукларнинг атрофия (озиш)га учраши безовта қилади. Бу синдром кечишида беморнинг боши оғрийди, тез асабийлашадиган бўлиб қолади, хотираси сусаяди.
Кардиал синдром бўйин остеохондрозида муҳим аҳамиятга эга. Кўп ҳолларда ушбу касаллик даврида юрак соҳасида оғриқ кучаяди, айрим шифокорлар эса буни стенокардия (кўкрак қисиши) ёки миокард инфарктининг бошланғич даври деб нотўғри ташхислайдилар. Аслида бу синдромни «бўйин стенокардияси» дейиш мумкин, чунки бунда бемор бошини бурганида, қўлини юқорига кўтарганда ёки акса урганида юрак соҳасидаги оғриқ кучаяди, хуруж эса 1,5 2 соатча давом этади.
Бўйин остеохондрози асосан новокаинли блокада қўлланилади. Блокада туфайли вақтинча оғриқ камаяди, мушаклар юмшайди, қисилиб турган нервлар ва қон томирлар фаолияти меёрга қайтади. Шунинг учун ҳам блокада қилиш муолажаси (буни фақат мутахассис шифокор бажаради) ҳам симптоматик даволаш чораси ҳисобланади.
Уқалаш (массаж) ва даволаш (бадантарбия) машқлари эса бўйин-елка соҳасида қон айланишини яхшилайди, мушаклар тонусини меёрга келтиради. Бунда бўйин остеохондрози анча енгил кечади ва беморни ортиқча безовта қилмайди.
Физиотерапевтик усуллар (яъни электрофарез, ултратовуш, Бернер токлари, индуктотермия, парафинли апликация) бемор учун жуда фойдали, бундай даво муолажалари амбулатория-поликлиникалар шароитида ҳам амалга оширилади, бу эса беморга анча қулайлик яратади. Агарда юқоридаги даво усуллари беморга наф бермаса, масалан, бемор бош миясида қон айланиши бузилиши, орқа мия қисилиши, қўл-оёқлар фалажланиши ҳолатларида жарроҳлик амалиёти қўлланади.
 
Елвизак ва захдан сақланинг

Умуртқа поғонаси остеохондрозининг олдини олиш мақсадида қуйидаги тавсияларга амал қилиш лозим:

 • бир жойда узоқ вақт муқим ўтиришдан сақланинг ва иш оралиғида ўн-ўн беш дақиқа дам олиб, ҳаракатли енгил машқларни бажариб туринг;
 • агар узоқ йўлга кетаётганда транспортда тик туришга тўғри келса, қорин мушакларини таранглаштиринг, шунда умуртқа поғонасига оғирлик тушмайди;
 • дам олаётганингизда ҳам узоқ вақт гавдангизни эгиб ўтирманг ва уни тик тутиб ўтиришга ҳаракат қилинг;
 • тунда ухлайдиган тўшагингиз бироз қаттиқроқ бўлгани маъқул;
 • белни елвизакдан, совуқ ва захдан асранг. Изғиринли кунларда белга жунли боғлама (бандаж) ёки сиқиб турувчи мослама (корсет) тақиб юриш фойдалидир.

Умуртқа поғонасини қанчалик эҳтиётласангиз, у сизга шунчалик кўп вақт хизмат қилади ва соғлом бўлишингизни таъминлайди. Унутмангки, остеохондрозни даволашда тўғри овқатланиш ҳам муолажаларнинг фойдалилигини оширишга хизмат қилади. Энг аввало тамаки чекишдан воз кечинг. Чунки никотин умуртқа поғонаси ёнидан ўтган катта-кичик томирларнинг торайишига сабаб бўлади ва натижада умуртқалараро гардиш тўла озиқлана олмайди. Шўр, ўткир таъмли ва қовурилган овқатлар ҳамда аччиқ дамланган чойни чекланган миқдорда истеъмол қилинг. Муолажа олаётганда ялпиз, тоғрайҳон, дўлана, наъматак дамлаб ичиш жуда фойдали ҳисобланади.
Овқатларга лавр барги, шивит, петрушка, қалампирмунчоқ қўшинг, калийга бой мева-сабзавотлар (масалан, туршак, олхўри қоқиси, майиз, шафтоли, ўрик, картошка, карам, бақлажон), шунингдек таркибида магний элементи кўп бўлган маҳсулотлар (соя, сули ва гречиха ёрмалари, буғдой кепаги, бодом, ёнғоқ)ни тез-тез истеъмол қилб туринг.
Бўйин остеохондрозини даволашга ёрдам берадиган махсус машқларни шифокор билан маслаҳатлашган ҳолда уй шароитида бажарсангиз бўлади. Масалан:

 • ўтириб ёки тикка турганча бошингизни пастга энгаштириб, иякни кўкракка теккизишга ҳаракат қилинг. Шу билан бирга кўзингиз иложи борича бўйн томонга қарасин. Ростланаётиб нафас олинг, бир зум танаффус қилиб, нафас чиқариб яна бошингизни пастга эгинг. Машқларни шошилмай 10 марта такрорланг;
 • тикка туриб пешонангизни деворга тиранг ва 10 15 сония қимирламай деворга бошингизни босинг. Худди шу машқни бошингизнинг гардан, ўнг ва чап қисми билан такрорланг;
 • тик турганча бармоқларингизни бошингизни энса қисмига қўйиб, тирсакларни бирлаштиринг. Сўнгра иягингизни билакка теккизишга ҳаракат қилинг. Бармоқларни қимирлатмай билакларни иложи борича тепага кўтаринг. Бўйнингизни чўзган ҳолатда 10 15 сония туринг;
 • бурнингизни қалам деб тасаввур қилинг. Ўтирган ҳолда бурун-қалам билан 0 дан 9 гача бўлган рақамларни ва 9 дан 0 гача бўлган сонларни «ёзинг». Бундай машқларни бажариш мувозанатни сақлайдиган вестибуляр аппаратга ҳам фойдали;
 • ерга қорнингиз билан ётиб, қўлларингизни тана бўйлаб чўзинг ва кафтларни тепага қаратинг. Бошингиз билан олдинга қаранг. Танани бўш қўйиб бошингизни секин-аста ўнгга қаратинг ва қулоғингиз ерга тегсин. Кейин дастлабки ҳолатга қайтиб, чапга худди шу тариқа буринг. Машқни камида 10 марта қайтаринг.

© Алишер САТТОРОВ,
тиббиёт фанлари доктори.

(Avitsenna.uz сайтидаги мақола қайта чоп этилди)

Остеохондроз қийнаяптими? Даволаймиз! - Darakchi

Авваллари остеохондроз, асосан, қирқ ёшдан ошган кишиларда кузатилган бўлса, бугун ўттиз яшарлар ҳам бўйин, бел ва кўкрак соҳасидаги оғриқлардан тез-тез шикоят қилишининг гувоҳи бўлаяпмиз.

Остеохондроз қандай касаллик эканлигини биласизми? Бу ҳақда олий тоифали шифокор, невролог Муҳаббат Насуллаева маълумот беради.

 

Тиббий луғат

Остеохондроз – бу умуртқа поғонаси хасталиги бўлиб, умуртқалараро дискларнинг деформацияси (шакл ўзгариши), қисқариши, эластиклик хусусиятининг камайиши сабабли юзага келади. Касаллик, асосан, бўйин, кўкрак, бел ва думғаза суякларида кузатилади. Умуртқа поғонаси орасидаги умуртқалараро дисклар суякнинг эгилувчанлиги, ҳаракатланиши ва амортизациясини таъминлайди.

 

Қаердан пайдо бўлади?

Остеохондрознинг бирламчи ва иккиламчи кўринишлари бор:

 • Бирламчи остеохондроз  ёшга мойил ўзгаришлар билан кечиб, дискларда дегенератив ўзгаришлар юзага келиши билан кузатилади. Бунда диск суюқлиги ва озуқаси камаяди.
 • Иккиламчи остеохондроз эса умуртқа поғонасидаги шикастланишлар, юқумли касаллик билан оғриш ҳамда ҳаддан ташқари жисмоний зўриқиш ҳолатлари сабаб пайдо бўлади.

 

“Вой, жоним!..”

Қайси умуртқа суяклари ҳаракатчан бўлса, ўша ерда хасталик келиб чиқиши эҳтимоли кўпроқдир. Айниқса, бел-думғаза ва бўйин соҳасида остеохондроз кўп кузатилади.

 • Бўйин-кўкрак остеохондрози  – асосан, икки курак соҳасида оғриқ бўлиши, қўлларнинг увишиши, бўйинни ён тарафга ҳаракатлантирганда оғриқ қўзғалиши, чуқур нафас олганда ва қаттиқ йўталганда кўкрак қафасида оғриқ кучайиши билан кузатилади. Оғриқ қўзғалган вақт кўкракдан қўлтиқ соҳасига ҳам тарқалиб боради.  Бу хасталик узоқ муддат бир хил ҳолатда ўтириб ишлайдиганлар орасида кенг тарқалганлиги билан фарқланади.
 • Бел-думғаза остеохондрози – эрталаб уйқудан уйғонилган вақтда белнинг “қотиб” қолиши, ҳаракатланиш оғриқли кечиши, оғриқ зўрайганида белдан думба соҳасига ўтиб, оёқнинг ташқи ва орқа томонига тарқалиб, болдиргача чўзилиши билан кузатилади. Касалликнинг бу тури аксарият ҳолларда оғир жисмоний меҳнат билан шуғулланувчиларда кўпроқ учрайди.

 

Кимга мурожаат қилиш лозим?

Остеохондроз касаллигига ташхис қўйишда невролог ва вертебролог шифокорлар кўригидан ўтилади. Бунда умуртқа поғонаси суякларининг умумий ҳолати ўраганилиб, рентген, магнит-резонанс томографияси текширувлари буюрилади. Остеохондроз сабабли бош мияга борувчи томирлар бўйиндан сиқиб қўйилган бўлса, доплерография текширувига ҳам йўлланма берилиши мумкин.

 

Соғайиш мумкин!

Шифокор кўрсатмаси ҳамда таҳлил натижаларига кўра, касаллик ҳолати аниқланиб, тегишли муолажа тури танланади. Булар оғриқни қолдирувчи, яллиғланишга қарши дори-дармонлар, физиотерапия муолажалари ҳамда даволаш гимнастикаси  кўринишида амалга оширилади. Оғриқ хуруж қилган вақт иситиш муолажалари, иссиқ ванна, уқалаш ҳаракатларини бажариш тавсия этилмайди. Бу оғриқни зўрайтириши мумкин. Бундай пайтда ҳаракатни чеклаш ва қаттиқ ўринда ётиш керак.

 

Соғлом бўлай, десангиз...

Ҳар кунги бадантарбия машқларини канда қилманг. Эрталаб 15-20 дақиқалик жисмоний машқлар учун вақтингизни аямасангиз, турли муаммолардан холи бўласиз. Қолаверса, сувда сузиш машғулоти ҳам умуртқа поғонаси қийшайишининг олдини олиши билан эътиборлидир. У, айниқса, аёллар учун кўпроқ тавсия этилади. Шу билан бирга рақс ҳаракатларини бажариш ҳам катта наф беради.  Кун давомида камҳаракатлилик ва бир жойда узоқ ҳаракатсиз ўтиришдан сақланинг.

 

Бу муҳим!

Остеохондрозга бефарқ бўлиб, муолажаларни охирига етказмай, яхши даволанмасангиз, бу диск чуррасининг ривожланишига олиб келиши мумкин.

Самира Улуғбекова 

 

Остеохондроз хуруж қилса: мутахассис маслаҳат беради

Бугунги кунда сайёрамизнинг 85 фоиздан кўпроқ аҳолиси умуртқа поғонаси остеохондрози касаллигидан азоб чекади. Айниқса, Япония, Швеция, Буюк Британия, Чехия каби давлатларда ушбу касаллик асоратлари сабабли ногиронлар сони анча ортган. Беморларнинг аксарияти умуртқа поғоналари орасидаги гардиш (диск)нинг емирилиши касаллигига чалинган. Тиббиёт соҳасида вертебрология йўналиши пайдо бўлиши билан ушбу хасталикни самарали даволаш усуллари топилди. Юртимизда ҳам остеохондрозни самарали даволаш бўйича вертебрология илмий-амалий марказлари фаолият юритмоқда.

Умуртқа поғоналари орасидаги гардишнинг лат ейиши натижасида беморда кучли оғриқ пайдо бўлади. Оғир юк кўтариш ёки белнинг яллиғланиши натижасида унинг фаолияти издан чиқа боради. Шунингдек, умуртқа поғонаси канали ичидан орқа мияга ўтадиган тирқишнинг торайиб қолиши ва бошқа яллиғланишлар таъсирида ҳосил бўлган шишлар белда кучли оғриқни келтириб чиқаради.

Умуртқа поғонасининг кўкрак, бел ва думғаза атрофи ҳамда бўйин остеохондрозлар фарқланади.

Кўкрак остеохондрози жуда суст оғриқлар билан кечиб, беморни кўп безовта қилмайди. Лекин ўз вақтида бартараф этилмаса, бошқа касалликларга сабаб бўлиши мумкин. Беморлар кўп вақт ўт-тош хасталикларидан даволанади, лекин, синчиклаб текшириб кўрилса, бу касалликка "туртки" берган айнан кўкрак остеохондрози бўлиб чиқади.

Хўш, бу касалликни беморнинг ўзи ҳам аниқлаши мумкинми? Агар чуқур нафас олганда кўкракда оғриқ сезилса, ўнг қўлни кўтарганда қўлтиқ ёки қовурғаларда ноқулайликлар вужудга келса ёки беморга кўкрак остида босилиш, қисилиш ҳислари юз бераётгандай туюлса, дарҳол шифокорга кўриниши шарт.

Умуртқа поғонасининг бел ва думғаза остеохонд­рози кўпинча меъёридан ортиқ юк кўтариш, қалтис ҳаракат қилиш натижасида юзага келади. Белдаги умуртқалараро тешикдан чиқувчи асаб томирлари қисилиб, қаттиқ оғриқ пайдо бўлади. Хуруж пайтида оғриқ бутун танага ёйилиб, ҳатто беморнинг товони ҳам оғрий бошлайди. Оғриқнинг тез-тез кучайиб туришидан чўчиб, бемор букчайиб юришга мажбур бўлади. Доимо букчайиб юравериш эса жигар, ўт, ўпка, юрак ва бошқа ички аъзоларнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, бора-бора умуртқа поғонаси қийшайиб қолиши мумкин.

Остехондроз икки усулда - дори-дармон ёки жарроҳлик йўли билан даволанади. Ноинвазив усулида даволанганда беморнинг умуртқа поғонаси чўзилади. Шунингдек, даволаш жисмоний бадантарбия машқлари ва уқалаш муолажаси билан ҳам бажарилади. Оғриққа қарши дори-дармонлар тавсия этилади. Белга парафин, электрофарез, диадинамик ток қўйилиши, шунингдек, родон сувли ванна қабул қилиш ҳам фойда беради.

Бўйин остеохондрозида асаб илдизчаларида оғриқлар нервнинг ўткир яллиғланиши, елкада пайдо бўладиган оғриқ ҳамда бўйин радикулити кузатилади. Елка ва бўйин атрофи оғрийди, ҳаракатланганда оғриқ кучаяди, шунингдек, қўлда чумоли ўрмалагандек бўлади. Бўйинни уёқ ва бу ёққа буриш чоғида қисирлаш эшитилади. Қўл панжаларида совуқлик ва увишиш сезилади, кўкрак, айниқса, юракда оғриқ бўлиши мумкин. Оғриқ умуртқалардаги нерв толаларининг қисилиши туфайли содир бўлиб, бўйин, елка ва қўлга тарқалади. Баъзан оғриқ енгил даражада, худди "ток урган"дек бўлиши ҳам мумкин. Йўталганда, қўлни қимирлатганда, бўйинни ён тарафга бурганда зўраяди. Спинал синдром эса умуртқадаги диск чурраси билан боғлиқ ҳолда кечади. Чунки диск чурраси орқа мияни қисиб қўяди. Оқибатда беморда сезгининг бузилиши, қўл-оёқлар фалажланиши, қувватсизлик рўй беради. Бу дард аёллардан кўра эркакларда кўпроқ, айниқса, 50 ёшдан ошган кишиларда кузатилади. Аслида бу синдромни "бўйин стенокардияси" дейиш мумкин, чунки бунда бемор бошини бурганида, қўлини юқорига кўтарганда ёки акса урганида юрак соҳасидаги оғриқ кучаяди, хуруж эса 1,5 - 2 соатча давом этади.

Уқалаш ва даволаш машқлари эса бўйин-елка соҳасида қон айланишини яхшилаб, мушаклар тонусини меъёрга келтиради. Бунда касаллик анча енгил кечади ва беморни ортиқча безовта қилмайди. Физиотерапия усуллари жуда фойдали, бундай даво муолажалари поликлиника шароитида ҳам амалга оширилади. Агарда бемор бош миясида қон айланиши бузилиши, орқа мия қисилиши, қўл-оёқлар фалажланиши ҳолатларида жарроҳлик амалиёти қўлланади.

Абдуваҳоб ҚАРШИЕВ, республика ихтисослаштирилган травматология  ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази  вилоят филиали бўлим бошлиғи.

Остеохондрозни даволаш мумкинми?

Остеохондрозни даволаш мумкинми?

Подробности
Категория: Саломатлик
Дата публикации

Остеохондроз бу – умуртқанинг кемирчак тўқималарида: умуртқа дисклари, бўғимлар ва пайчаларда ёшга оид ўзгаришлар комплекси. Бундай ўзгаришлар шунингдек, организмаги барча бўғинларида ҳам вужудга келади ва бу, биринчи навбатда, қариш ҳақида далолат беради. Бу «касалликдан» деярли бутун ер шари аҳолиси азият чекади. Асосий фарқлар –  касалланиш соҳаси, аломатлар ифодаланиши, дискларнинг шикастланиш даражаси ва иш лаёқатининг йўқотилишидир.

Остеохондроз, эҳтимол, ёш билан боғлиқ мослашувчанлик йўқотишидан ташқари ўз-ўзидан белгиларга эга эмас. Аломатлар қаттиқ совқотиш, қаттиқ толиқиш, омадсиз тана ҳаракатлари ёки ҳатто стресс билан боғлиқ равишда юзага келадиган шикастланиш ёки яллиғланишда пайдо бўлади. Диск жароҳатланиши турли кўринишда бўлиши мумкин: унинг баландлиги бироз пасайишидан асаб илдизлари ва томирлар сиқиб туриши мумкин бўлган чурра ҳосил бўлишигача. Аломатлар турлича бўлади: белдаги енгил оғриқ ва қўл-оёқ увушиб қолишидан ички органлари функциялари бузилган ҳолда чидаб бўлмаас оғриқларгача. Диск шикастланиши биринчи даражаси доим ҳам аломатлар ифодаланишга мос келмайди: баъзида дисклар ва кемирчак сезиларли лат ейишида одам ўзини нормал ҳис қилади ва ҳатто касаллик ҳақида шубҳа ҳам қилмайди, баъзида эса енгил шикастланиш ҳам кучли оғриқлар чақиради ва беморни бир неча ойга иш лаёқатидан маҳрум қилади. Оғриқнинг акс этиш даражаси жараённинг ўтиб кетганлигидан кўра кўпроқ тўқималар яллиғланиш ва шишиш ҳажмига боғлиқ бўлади.
Кучли оғриқ юзага келганда ва оғриқсизлантирувчи таблеткалар ёрдам бермай қўйганида одам одатда шифокорга мурожаат қилади ва комплексли даволанади, бу яллиғланишга қарши препаратлар, қон-томир воситалари, витаминлар, шунингдек, массаж ва физиотерапевтик даволаш усулларидан иборат бўлади. Тўғри танланган даволашда, соғлом турмуш тарзида ва мос келадиган жисмоний бкламаларда остеохондроз ҳақида узоқ муддатга ёддан чиқариш ва ўзини соғлом ҳис қилиш мумкин. Бироқ агар ҳеч нарса безовта килмай қўйган пайтда текширувдан ўтиб, компьютер томографияси қилдирилса – касаллик ҳеч қаёққа йўқолмаганлиги аниқланади. Эҳтимол, таққослаш натижасида яллиғланиш ва шишиш кичрайиши, умуртқалараро дисклар ҳолати барқарорлашувини аниқлаш мумкин бўлар, лекин пайдо бўлиб улгурган остеохондроз ва умуртқалараро чурранинг тўлиқ йўқолишини эмас.
Худди шу фикр ҳижома билан даволашга ҳам тегишли. Яллиғланиш ўчоғидан қон олдириш шишишни йўқотади, таранглашган мушакларни юмшатади, исталган шикастланишларда регенерация жараёнини ишга туширади. Лекин тез-тез учрайдиган қон олдириш остеохондрозни даволайди деган фикрга зид равишда бундай ҳолат рўй бермайди. Албатта, ҳижома – бир талай таблеткалар ва инъекцияларга, узоқ вақт касалхонада ётишга ажойиб муқобил вариант. Атиги бир нечта процедура барча санаб ўтилган даволаш усулларининг (укол, таблетка, массаж, физиотерапия) ўрнини босади, «соғайиш» ҳам тезроқ рўй беради. Бироқ агар киши умуртқа поғонаси учун элементар эҳтиёткорлик қоидаларига риоя қилмаса, касаллик тез орада қайтади ва такрорий даволаниш курси талаб этилади.
Касаллик ўзини намоён этмаслиги учун меҳнат гигиенаси элементар қоидаларига риоя қилиш лозим: белни эгилган ҳолда ростлаб оғирлик кўтармаслик (фақат оёқларни кериб, турган ҳолда), бел ва оёқларни музлатмаслик, узоқ вақт битта ҳолатда ўтирмаслик, бел мушакларини махсус машқлар ва сузиш орқали мстаҳкамлашга уриниш. Оғриқ юзага келганда ҳижома, рукъя, қиздирувчи суркама мойли яллиғланищга қарши воситалар ёки уларнинг ҳаммаси биргаликда бўлишидан қатъи назар, имкон қадар тезроқ даволанишни бошлаш лозим: ўз вақтида даволаниш тезроқ тикланишга, яллиғланишнинг чуқур илдиз отиши ва сурункали бўлишига имкон бермасликка хизмат қилади.
Остеохондроз ўз-ўзидан касаллик эмаслиги, балки умуртқа поғонасининг ёшга оид хусусияти эканлиги сабабли қандай усул танланмасин, тўлиқ даволанишни кутмаслик керак. Ахир қаришдан бошқа ҳамма касалликка даво борлиги маълум. Лкин шунга қарамай, умуртқа поғонаси имкон қадар узоқ муддат давомида соғлом ва эгилувчан бўлиши, оғримаслиги ўзимизнинг қўлимизда.

Зулфия Хайрутдинова
Абу Муслим таржимаси

 

Остеохондроз умуртқа чуррасига олиб келади

Ички аъзоларнинг ўзи жойлашиб турган бўшлиқдан шу бўшлиқ деворидаги нуқсонлар туфайли ташқарига туртиб чиқишидан содир бўладиган касалликка чурра (грижа) дейилади. Чурралар аксарият ҳолларда қорин бўшлиғи, плевра, кўкрак, чов-ёрғоқ соҳаларида туғма ва орттирилган тарзда учрайди. Бугунги кунда умутрқалараро диск чурраси ҳам турли ёшдагилар ўртасида кўп учраши кузатилмоқда. Хўш, умуртқа чурраси нима сабабдан келиб чиқади?

Ушбу саволларга жавоб топиш учун олий тоифали жарроҳ, тиббиёт фанлари номзоди Отабой Мадаминовга мурожаат этдик.

Остеохондроз асорати остида

Кўп ҳолларда 35-40 ёшдан ошган кишиларда умуртқалар оралиғидаги тоғайнинг қайишқоқлиги камая боради. Негаки ёш ўтгани сайин тана қуруқлашиб умуртқалар ҳам суюқликка эҳтиёж сезади. Айнан шу вақтда умуртқа суяклари бир-бирига тегишининг олдини оладиган суюқлик озайиб, тоғайлар нозиклашади.

Умуртқа дискининг қуриши ва эластиклиги (қайишқоқлиги) нинг йўқолиши туфайли остеохондроз касаллиги пайдо бўлади. Бу эса бора-бора умуртқа диск чурралари ривожланишига имкон яратади.

Аслида умуртқа поғонасини умуртқа суяклари ва умуртқалараро дисклар ташкил этади. Умуртқанинг ҳаракатчанлигини умуртқалараро диск бажаради. Йиллар давомида оғир жисмоний меҳнат қилиш, мунтазам оғир юк кўтариш, бир хил ҳолатда қимирламасдан ўтириш оқибатида бу дисклар зўриқади ва уларда дегенератив ўзгаришлар юзага келади. Натижада умуртқа дискларининг фиброз халқаларида ёриқлар пайдо бўлади. Умуртқа дисклари ичидаги пульпоз (умуртқа ҳаракатларини таъминловчи ядро) шу ёриқлар орқали умуртқа канали томонга силжий бошлайди. Ёриқдан чиқиб келган мана шу диск ҳосиласи умуртқалараро диск чуррасидир.

Умуртқа чуррасининг олдини олиш учун бир жойда узоқ вақт қимирламай ўтириш, доимо оғир юк кўтариш, гавдани нотўғри тутиш (ёки эгилиб юриш) оқибатида келиб чиқадиган остеохондрозни ўз вақтида даволаш зарур бўлади.

Чаноқда сезувчанлик йўқолади

Агар беморнинг бўйин соҳасида мунтазам оғриқ бўлса ва у қўлларга тарқалса, шунингдек, томир тортишиши, бош оғриши ва айланиши рўй берса бўйин умуртқаси дискида чурра борлигидан дарак беради.

Белдаги доимий оғриқ оёқларга тарқалганда эса умуртқа дискининг чурраси кузатилади.

Чурра касаллиги ривожланиб кетганда бемор ён томонга қийшайиб юролмай қолади, кейинчалик чурра умуртқа каналига силжиб орқа мия ва асаб толаларини эзиб қўяди. Бунинг натижасида бемор вазн йўқотади, тери қуруқлашади, доим асабийлашади. Ҳатто унинг белидан пастки аъзоларда (айниқса чаноқ соҳасида) сезувчанлик йўқолиши ҳам мумкин. Охир-оқибат пешоб ва ич келишининг бошқарилиши издан чиқади.

Умуртқа диски чуррасининг илк аломатлари сезилгандаёқ мутахассис кўмагида даволаниш зарур. Акс ҳолда чурра оғир оқибатларга олиб келади.

АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШ

 • Умуртқалараро диск чурраси аввало магнит резонансли томография текшируви аниқланади ва шундан сўнг муолажа белгиланади. Консерватив даво қилинганда дори-дармонлар ёки физиотерапия муолажалари ёрдамида чурра бор жойга махсус дори суюқликлари юборилади, витамин терапия ва мануал терапия қўлланилади, касалликнинг оғир-енгиллик даражасига қараб умуртқани махсус асбобда “тортиш” усули амалга оширилади.
 • Бордию консерватив даво ёрдам бермаса, жарроҳлик муолажаси бажарилади. Бунда орқа мия ва нерв илдизларини эзиб қўйган диск чурраси кесиб олиб ташланади.
 • Беморлар касаллик ривожланиб кетмаслиги учун ўзларини эҳтиёт қилишлари зарур. Айниқса оғир юк кўтариш, бир жойда узоқ вақт тик туриш ёки ўтириш, семириб кетишдан сақланишлари керак.
 • Умуртқа чурраси бор кишилар тез-тез шифокор билан маслаҳатлашиб унинг кўрсатмаларига амал қилишлари тавсия этилади. Чунки баъзан бемор умуртқа чурралари ривожланиб кетаётганлигини сезмай қолиши ҳам мумкин. Бу эса даволашни қийинлаштириб оғир асоратлар келтириб чиқаради.

 

Остеохондроз қийнаяптими? Даволаймиз! - - Ajoyib foydali maslahatlar / juda foydali maslahatlar - www.Parvona.com

Авваллари остеохондроз, асосан, қирқ ёшдан ошган кишиларда кузатилган бўлса, бугун ўттиз яшарлар ҳам бўйин, бел ва кўкрак соҳасидаги оғриқлардан тез-тез шикоят қилишининг гувоҳи бўлаяпмиз.

Остеохондроз қандай касаллик эканлигини биласизми? Бу ҳақда олий тоифали шифокор, невролог Муҳаббат Насуллаева маълумот беради.


Тиббий луғат

Остеохондроз – бу умуртқа поғонаси хасталиги бўлиб, умуртқалараро дискларнинг деформацияси (шакл ўзгариши), қисқариши, эластиклик хусусиятининг камайиши сабабли юзага келади. Касаллик, асосан, бўйин, кўкрак, бел ва думғаза суякларида кузатилади. Умуртқа поғонаси орасидаги умуртқалараро дисклар суякнинг эгилувчанлиги, ҳаракатланиши ва амортизациясини таъминлайди.

Қаердан пайдо бўлади?

Остеохондрознинг бирламчи ва иккиламчи кўринишлари бор:
Бирламчи остеохондроз ёшга мойил ўзгаришлар билан кечиб, дискларда дегенератив ўзгаришлар юзага келиши билан кузатилади. Бунда диск суюқлиги ва озуқаси камаяди.
Иккиламчи остеохондроз эса умуртқа поғонасидаги шикастланишлар, юқумли касаллик билан оғриш ҳамда ҳаддан ташқари жисмоний зўриқиш ҳолатлари сабаб пайдо бўлади.

“Вой, жоним!..”

Қайси умуртқа суяклари ҳаракатчан бўлса, ўша ерда хасталик келиб чиқиши эҳтимоли кўпроқдир. Айниқса, бел-думғаза ва бўйин соҳасида остеохондроз кўп кузатилади.
Бўйин-кўкрак остеохондрози – асосан, икки курак соҳасида оғриқ бўлиши, қўлларнинг увишиши, бўйинни ён тарафга ҳаракатлантирганда оғриқ қўзғалиши, чуқур нафас олганда ва қаттиқ йўталганда кўкрак қафасида оғриқ кучайиши билан кузатилади. Оғриқ қўзғалган вақт кўкракдан қўлтиқ соҳасига ҳам тарқалиб боради. Бу хасталик узоқ муддат бир хил ҳолатда ўтириб ишлайдиганлар орасида кенг тарқалганлиги билан фарқланади.
Бел-думғаза остеохондрози – эрталаб уйқудан уйғонилган вақтда белнинг “қотиб” қолиши, ҳаракатланиш оғриқли кечиши, оғриқ зўрайганида белдан думба соҳасига ўтиб, оёқнинг ташқи ва орқа томонига тарқалиб, болдиргача чўзилиши билан кузатилади. Касалликнинг бу тури аксарият ҳолларда оғир жисмоний меҳнат билан шуғулланувчиларда кўпроқ учрайди.

Кимга мурожаат қилиш лозим?

Остеохондроз касаллигига ташхис қўйишда невролог ва вертебролог шифокорлар кўригидан ўтилади. Бунда умуртқа поғонаси суякларининг умумий ҳолати ўраганилиб, рентген, магнит-резонанс томографияси текширувлари буюрилади. Остеохондроз сабабли бош мияга борувчи томирлар бўйиндан сиқиб қўйилган бўлса, доплерография текширувига ҳам йўлланма берилиши мумкин.

Соғайиш мумкин!

Шифокор кўрсатмаси ҳамда таҳлил натижаларига кўра, касаллик ҳолати аниқланиб, тегишли муолажа тури танланади. Булар оғриқни қолдирувчи, яллиғланишга қарши дори-дармонлар, физиотерапия муолажалари ҳамда даволаш гимнастикаси кўринишида амалга оширилади. Оғриқ хуруж қилган вақт иситиш муолажалари, иссиқ ванна, уқалаш ҳаракатларини бажариш тавсия этилмайди. Бу оғриқни зўрайтириши мумкин. Бундай пайтда ҳаракатни чеклаш ва қаттиқ ўринда ётиш керак.

Соғлом бўлай, десангиз...

Ҳар кунги бадантарбия машқларини канда қилманг. Эрталаб 15-20 дақиқалик жисмоний машқлар учун вақтингизни аямасангиз, турли муаммолардан холи бўласиз. Қолаверса, сувда сузиш машғулоти ҳам умуртқа поғонаси қийшайишининг олдини олиши билан эътиборлидир. У, айниқса, аёллар учун кўпроқ тавсия этилади. Шу билан бирга рақс ҳаракатларини бажариш ҳам катта наф беради. Кун давомида камҳаракатлилик ва бир жойда узоқ ҳаракатсиз ўтиришдан сақланинг.

Бу муҳим!

Остеохондрозга бефарқ бўлиб, муолажаларни охирига етказмай, яхши даволанмасангиз, бу диск чуррасининг ривожланишига олиб келиши мумкин.

Самира Улуғбекова
Manba: Darakchi.uz

Остеохондроз: nedenleri, belirtileri, tanı, tedavi

Çoğu zaman, osteokondroz servikal (CV-CVII) ve lomber (LV-SI) etkiler.

Boyun osteokondrozu ve semptomları büyük ölçüde servikal omurganın anatomik ve fizyolojik özelliklerine bağlıdır. Sıkıştırma-radiküler servikal vertebrojenik sendromlar, belirli bir kökün tahriş veya sıkışmasından kaynaklanır. Бу, karşılık gelen dermatom, duyusal ve motor bozuklukların inervasyon bölgesinde ağrıya neden olur. Genellikle bitkisel bileşenin eklenmesi ile bağlı sinirtimülasyonu sinuvertebralnogo tahriş edici отражает сендромлар (servikalji, tservikokranialgiya, cervicobrachialgia).

Kas-tonik sendromları da, omuriliğin segmental aparatının uyarılması ile birlikte sinertralbral sinirin ağrı Reseptörlerinin sulanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Uzamış кас suşu, içlerindeki ağrının görünümü, fibrotik değişikliklerin gelişmesiyle kendini gösterirler. Bazen buna, сегментарный vejetatif innervasyon (Zakharyin-Ged bölgesi) içinde yansıyan ağrının eşlik etmesi eşlik eder. Otonom trofik segmental yapıların uzun süreli optimülasyonu ve geliştirme aparatına супрасегментарный нейродистрофический сендромлар ile (başın sendromu, alt eğik kas, skapula kaburga sendromu, omuz periuzartroz spatula, fıruçaça diğ sendromu.).

Servikal omurganın ana yapısal özelliklerinden biri, çapraz deliklerin varlığı, CVI-CII işleyen üzerinden aynı sempatik sinir (sinir Frank) позвоночная артерия. Servikal bölgenin osteokondrozu ile, esas olarak osteofitlerin büyümesi nedeniyle, vertebrobasilar bası ya da diverks genesisinde serebral dolaşım butmezliği oluşabilir.

Bir çıkıntı ya da bir klinik omurilik sıkışması segmental ile (sıkıştırma miyelopati Vertebrogenic), teller semptomları, bitkisel trofik bozuklukları ve pelvik organ bozukluklukları, межклеточная дисковая система.

Lomber bölgedeki межпозвоночный диск lezyonları ile, hastaların ana şikayeti sırt ağrısıdır ve sadece nadir durumlarda ön planda başka bozukluklar ortaya çıkar. Genellikle ağrı lumbosakral bölgede lokalize olur ve alt ekstremitelere ışınlanır. Bazı durumlarda, hastalık yavaş yavaş, diğerlerinde - keskin bir şekilde, birkaç saat içinde günlerce yetişen keskin ağrının ortaya çıkmasıyla başlar.

Ağrının patogenzi ve karakteri servikal osteokondroziste benzerdir. Öksürdüğü zaman, subunchivanideki ağrının artmasına bağlı olarak natuzhivanii ağrısı artar.Yüzüstü pozisyonda ve zorla postürde ağrı azalır.

Alt ekstremitede ağrının ışınlanma bölgeleri farklı bir topografyaya sahiptir ve hemen hemen her zaman ayrı bir monoveya biradiküler karaktere sahiptir. Muayenede, karakteristik skolyoz (homo veya goterolateral) varlığına dikkat çekilir, daha çok lomber omurgada fizyolojik lordozun düzleşmesi dikkat çekicidir. Hemen hemen ее zaman lomber bölgede uzun sırt kasları bir gerginlik var. Palpasyonla, omurganın spinöz süreçlerinin ağrıları belirlenir.Pozitif bir Laseg semptomu, alt lomber disklerin ve ilk sakral omurların posterior yer değiştirmesi ile en sabit semptomlardan biridir.

Osteokondrozun ikinci en önemli belirtisi, etkilenen köklerin innervasyon bölgelerinde ve parestezi, hipestezi veya anestezi görünümünde bir duyarlılık bozukluğudur. Genellikle hassas bozukluklar için dermatom kökü, ağrının ışınlanmasından çok daha net olarak tanımlanır. Hassasiyete ek olarak, ilgili omurga tarafından innerve edilen kasların fonksiyonu, atrofisi ve refkslerde azalma ile motor bozukluklar oluşabilir.

Bazen, LIV veya LV kök diskinin fıtığı sıkıştırıldığında, koni ve epiconus seviyesinde (akut myeloradiculo-ischemia sendromu) bir omurilik yaralanması sendromu ortaya çıkar. Бу, бу bölümün kanla birlikte LIV veya LV (Deprozh-Gotteron atardamarı) артеринин kanıyla beslendiği durumlarda olur.

.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника

Остеохондроз - заболевание, которое является одним из самых распространенных в мире. Большинство людей старше 35 лет в той или иной форме страдают остеохондрозом шейного отдела позвоночника. В последнее время наметилась тенденция к увеличению количества людей, страдающих тяжелой формой заболевания, и к омоложению болезни, снижая ее нижний возрастной порог. Это связано с тем, что во всем мире все большее количество людей занимаются сидячей работой и ведут малоподвижный образ жизни.Между тем заболевание довольно опасно, и каждый должен знать, что такое остеохондроз, как он проявляется и как лечится, чтобы уметь распознать его симптомы и своевременно начать лечение.

Причины

Остеохондроз - одно из немногих заболеваний, характерных только для человека. У других животных это заболевание не встречается. Причина тому - такая отличительная черта человека, как стоячая ступня. Вертикальное положение позвоночного столба заставляет позвонки давить друг на друга, а костная и хрящевая ткань позвоночника постепенно разрушается и деформируется.

Позвоночник человека начинается в шейном отделе. Всего в этом отделе семь позвонков, с первого по седьмой. Позвонки отделены друг от друга межпозвоночными дисками. Шейный отдел позвоночника - особенно уязвимая его часть, прежде всего из-за повышенной подвижности позвонков в этой области. В шейном отделе заболевание отражается в первую очередь на дисках, которые являются слабым местом в строении позвоночника.

Такие факторы, как небольшой размер позвонков и относительная слабость мышц шеи, также способствуют распространению шейного остеохондроза.Также на развитие шейного остеохондроза большое влияние оказывает недостаточное кровоснабжение хрящевой ткани.

Таким образом, развитие болезни - сложный и длительный процесс, не имеющий единой причины. Хотя существует связь между сидячей работой человека и наличием у него шейного остеохондроза, тем не менее заболевание часто встречается у тренированных людей, особенно у спортсменов, из-за повышенной нагрузки на шейный отдел позвоночника при поднятии тяжестей.

У пожилых людей, как правило, деградация позвоночных структур - это неизбежный процесс, связанный со старением организма и ослаблением его защитных сил. Однако наиболее распространен патологический вид шейного остеохондроза, при котором основную роль играют внешние или внутренние негативные факторы.

Факторы, способствующие развитию остеохондроза шеи:

 • Плохая осанка
 • Искривление позвоночника
 • Травма спины
 • избыточный вес
 • Тяжелая физическая работа
 • Сидячая работа
 • Сидячий
 • Нарушение обменных процессов
 • Частые переохлаждения
 • Неудобная поза во сне
 • Стресс, переутомление
 • Унаследованные факторы
 • Инфекционные болезни
 • Особенности тела, например, слишком длинная или слишком короткая шея

Степени развития шейного остеохондроза

Болезнь имеет четыре стадии.Не всегда легко определить стадию заболевания путем анализа симптомов, поскольку иногда степень деградации костной и хрящевой ткани может не соответствовать наблюдаемым у пациента симптомам.

Фото: Pressmaster / Shutterstock.com

Первая степень

Начинаются деструктивные процессы в костной и хрящевой ткани позвонков. Как правило, на этой стадии остеохондроза шейного отдела симптомы выражены слабо. Пациенты либо их совсем не замечают, либо не связывают с заболеваниями позвоночника, а списывают на стрессы и переутомление.

Вторая степень

Высота диска начинает уменьшаться, на его поверхности появляются трещины. Симптомы шейного остеохондроза на этой стадии проявляются в постоянной боли, слабости, онемении определенных участков лица.

Третья степень

Формируются межпозвоночные грыжи, повреждаются сосуды и мышцы шеи. У больного головокружение, боли в затылке.

Четвертая степень

Появляются остеофиты - разрастания костей, защищающие позвонки от нагрузки, что приводит к удушению нервов. Это приводит к скованности и повреждению соседних суставов.

Симптомы

Основные симптомы остеохондроза шейного отдела позвоночника:

 • Боль в шее и плече
 • Слабость мышц
 • Повышенное потоотделение
 • Онемение рук
 • Нарушение координации
 • Головокружение
 • Нарушение зрения и слуха
 • Повышение артериального давления
 • Головные боли

Эти типичные для остеохондроза шейного отдела позвоночника симптомы могут присутствовать на всех стадиях заболевания.В большинстве случаев из списка всего несколько симптомов, а остальные могут отсутствовать. Человек, впервые столкнувшийся с подобными признаками болезни, не всегда подозревает, что у него шейный остеохондроз. Поэтому он может обращаться к разным врачам - терапевтам, кардиологам, невропатологам, хирургам. И правильный диагноз в результате может быть поставлен очень поздно.

Фото: Shaynepplstockphoto / Shutterstock.com

Синдромы шейного остеохондроза

При шейном остеохондрозе встречается несколько синдромов, то есть типичных состояний, имеющих комплекс характерных особенностей.Они появляются в зависимости от того, какие нервы и артерии поражены заболеванием:

 • Синдром позвоночной артерии
 • кардиальный синдром
 • Гипертонический синдром
 • корешковый синдром
 • Синдром шейной мигрени

Синдром позвоночной артерии - одно из самых неприятных и опасных осложнений шейного остеохондроза. Это связано с тем, что кровоток в артерии, которая проходит по позвоночнику и питает мозг, уменьшается.Синдром проявляется такими симптомами, как системное или периодическое головокружение, нарушение слуха и зрения. В некоторых случаях может наблюдаться обморок. Часто возникает своего рода синдром, подразумевающий, что в нормальном состоянии кровоток в артерии в норме, но при повороте головы в ту или иную сторону он может резко упасть.

Синдром гипертонии также относится к числу наиболее опасных осложнений. В отличие от синдрома позвоночной артерии, он вызван сдавлением артерий, а не артерий, что затрудняет отток крови от головы.Синдром приводит к повышению внутричерепного давления, что может проявляться такими симптомами, как тошнота, рвота, головная боль.

Синдром шейной мигрени мало отличается по этиологии от классической мигрени. Проявляется сильными болями в затылке. Боль приступообразная, продолжается до десяти часов и сопровождается рвотой.

Радикулярный синдром - наиболее частый синдром при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Вызывается сдавливанием отдельных нервных корешков в шейных позвонках.Он может выражаться в болях в шее, шее, лопатках, плечах, онемении и ослаблении тонуса отдельных частей рук (вплоть до невозможности выполнять какие-либо манипуляции) и шеи.

Очень часто может наблюдаться сразу несколько синдромов или отдельные симптомы, характерные для разных синдромов.

Как видно, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника проявления заболевания многогранны и далеко не всегда пациенту удается правильно определить причину их возникновения.Если вы испытываете похожие симптомы, то это повод обратиться к врачу.

Диагностика

Фото: Бранислав Нени / Shutterstock.com

Для установления диагноза рекомендуется проконсультироваться с терапевтом. Он даст направление к специалистам - ортопеду, вертебрологу, неврологу.

Для диагностики используются следующие виды исследований:

 • Рентгеновский снимок
 • Компьютерная томография
 • Магнитная томография
 • УЗИ сосудов шеи

Рентген позволяет определить смещение позвонков, наличие новообразований - остеофитов и солевых отложений, уплотнений дисков.Компьютерная томография включает в себя создание серии рентгеновских снимков, которые дают объемное изображение органа, в данном случае шейного отдела позвоночника. Он позволяет детализировать степень патологического процесса - характер сдавления нервов, структуру остеофитов, высоту дисков и т. Д. Магнитно-резонансная томография, основанная на физическом эффекте ядерного магнитного резонанса, обеспечивает еще более подробное структурное изображение позвоночника. Ультразвук сосудов шеи помогает обнаружить изменения кровотока в магистральных сосудах шеи, вызванные заболеванием.

Лечение

Как лечить шейный остеохондроз и лечится ли он вообще? Для борьбы с болезнью медицина разработала множество методов. Некоторые процедуры можно применять в домашних условиях. Но этот процесс - долгое и полное излечение - маловероятно, особенно в пожилом возрасте. Однако замедлить и остановить деструктивные процессы в позвоночнике можно на любой стадии заболевания.

На начальных стадиях болезни методы обычно консервативные. Для лечения шейного остеохондроза используют несколько методов:

 • Наркотики
 • Лечебная физкультура
 • Физиотерапия
 • Массаж
 • Специальное средство для фиксации позвоночника

Если заболевание перешло в последнюю стадию, и костно-хрящевые структуры позвоночника серьезно разрушены, то для лечения остеохондроза шейного отдела позвоночника можно использовать операцию.

Препараты

Используются следующие виды препаратов:

 • Хондропротекторы
 • Витамины
 • Анальгетики
 • Противовоспалительные средства
 • Спазмолитики

При острой боли, связанной с остеохондрозом, первоочередной задачей является ее устранение. Как правило, используются пероральные препараты, такие как Анальгин или Баралгин, но если в тяжелых случаях они оказываются неэффективными, применяется новокаиновая блокада.

Спазмолитики применяются при мышечных спазмах.Наибольшую эффективность при остеохондрозе демонстрирует Мидокалм, хотя возможно применение и других миорелаксантов. В качестве противовоспалительных и обезболивающих можно использовать мази, содержащие нестероидные препараты - Диклофенак, Ибупрофен, Напроксен, Бутадион или их аналоги.

При наличии синдромов, связанных с нарушением кровообращения и кровоснабжения головного мозга - гипертонической болезни и синдрома позвоночной артерии, принимаются препараты для снятия нежелательных эффектов этих синдромов - средства для снижения давления и ноотропные препараты.

Физиотерапия

Лечебная физкультура - самый простой и доступный вид лечения шейного остеохондроза и в то же время достаточно эффективный. Физиотерапию можно проводить дома. При остеохондрозе интенсивность занятий не играет решающей роли, необходима лишь их регулярность. В первую очередь физкультура направлена ​​на укрепление мышц шеи, которые компенсируют недостаточную функциональность позвоночника и помогают ему поддерживать ослабленные позвонки.

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock.com

Для укрепления мышц шеи рекомендуются ежедневные упражнения. Они могут быть как очень простыми, состоящими из поворотов и наклонов головы в разные стороны, так и более сложными, включающими помощь мышцам шеи руками. Их можно выполнять как дома, так и на работе. Например, если работа малоподвижная, то такие упражнения полезно делать после часа сидения за столом или монитором. Однако проводить их можно только вне периода обострения заболевания и при отсутствии болевых ощущений.В противном случае они могут только ухудшить состояние.

Не менее эффективно и укрепление мышц плечевого пояса, например, с помощью регулярных упражнений с легкими гантелями. Однако поднятие тяжестей (гирь, штанги) противопоказано. Полезны и регулярные плавательные упражнения, разгрузившие позвоночник.

Физиотерапия

Физиотерапия - это метод лечения, при котором для воздействия на тело используются определенные физические поля и излучение. Положительной особенностью физиотерапии является то, что она имеет минимальное количество противопоказаний.

Для лечения остеохондроза используются следующие методы физиотерапии:

 • Ультразвуковое воздействие
 • Лазерная терапия
 • Влияние магнитного поля
 • Воздействие электрическим током (электрофорез)

Магнитное поле положительно влияет на поврежденные ткани организма, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Ультразвук улучшает обменные процессы в тканях, снимает отеки. То же можно сказать и о лазерной терапии.Электрофорез чаще всего применяется совместно с лекарствами, так как использование электрического тока ускоряет их усвоение организмом.

Массаж

Фото: tcsaba / Shutterstock.com

Массаж снижает повышенный мышечный тонус, вызывающий спазм, и уменьшает отток лимфы, вызывая отек. Процедура способствует улучшению кровообращения в пораженной области, что останавливает процесс разрушения межпозвонковых дисков.

Другие виды лечения

Для снижения нагрузки на шейный отдел используется специальное приспособление - воротник Шанца, фиксирующий шею в постоянном нормальном положении.Его рекомендуется носить при обострениях, при болевом синдроме или при длительной сидячей работе.

Во избежание обострений следует также обустроить место для сна. Подушка не должна вызывать искривление шеи, а матрас должен быть твердым и ровным. В некоторых случаях могут помочь специальные приспособления для сна, такие как ортопедический матрас и подушка.

.

Лечение шейного остеохондроза | Грамотно о здоровье на iLive

Обзор современных методов лечения

Остеохондроз шейного отдела позвоночника лучше всего корректировать в начальной стадии формирования до появления синдромов позвоночной артерии и кардиалгии, сопровождающейся хроническими головными болями и болезненными ощущениями в области лопаток, сердца. ОШП - это аббревиатура этого заболевания, со временем приводит к изменению общей структуры позвоночного столба за счет активного компенсаторного разрастания соединительной, фибриллярной и костной тканей, поэтому лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника следует начинать как как можно раньше и проводится комплексно с упором на нейтрализацию воспалительных процессов и снятие боли.Лечебная стратегия первого этапа направлена ​​на нейтрализацию боли, второго этапа заключается в активизации кровоснабжения и обменных процессов в пораженных участках позвоночника, на третьем этапе показаны физиотерапевтические и мануальные техники.

 1. Если остеохондроз шейного отдела позвоночника находится в острой стадии, сопровождающейся сильной болью, показана паравертебральная блокада путем местного введения новокаина, лидокаина, кортикостероидов (кортизон, дипроспан) для снятия мышечного напряжения в позвоночно-двигательном сегменте. (PDS) и уменьшить боль.
 2. Эффективны комбинации нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, диклофенак), спазмолитиков (мидокалм), анальгетиков (спазмалгон) и витаминных комплексов (группа В, никотиновая кислота).
 3. В качестве местной терапии назначают мази - хондропротекторы (Хондроксид) и средства с НПВП (нестероидные противовоспалительные компоненты) - Вольтарен, Кетонал.
 4. Эффективные процедуры рефлексотерапии, электростимуляции, мануальная терапия, массажи, выполнение комплекса лечебной гимнастики.
 5. Если остеохондроз шейного отдела позвоночника длится годами, заболевание находится в запущенной стадии и диагностирована грыжа межпозвоночного диска, возможно хирургическое вмешательство.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Консервативное лечение шейного остеохондроза

Лечение шейного остеохондроза чаще всего проводится консервативными методами. Также возможно использование противовоспалительных и обезболивающих средств, хондопротекторов, а также препаратов, помогающих снять отечность и напряжение в мышцах.Однако лекарства помогают справиться только с сильной болью. Физиотерапевтическое лечение шейного остеохондроза помогает избавиться от него если не навсегда, то хотя бы надолго. Наиболее часто используемые методы включают:

 • Иглоукалывание;
 • Лечебный массаж;
 • Электрофорез;
 • Лазерная терапия;
 • Методы мануальной терапии.

Как правило, лечение шейного остеохондроза занимает около двух недель.

[7], [8], [9], [10], [11]

Медикаментозное лечение

Остеохондроз шейного позвонка лечится достаточно успешно при своевременном обращении к врачу и назначении комплекса мероприятий, в который входят лечебные, физиотерапевтические и профилактические методы лечения, такие как физиотерапия, массаж, иглоукалывание.Основные задачи оказания медицинской помощи - снять боль и восстановить нормальное функционирование шейных позвонков.

Медикаментозное лечение шейного остеохондроза включает:

 • Противовоспалительные средства - нестероидные противовоспалительные средства - диклофенак, индометацин, ибупрофен или пироксикам;
 • Обезболивающие - спазмалгон, кетанов, анальгин;
 • Миелорелаксант - мидокалм, сирдалуд, трентал;
 • Хондропротекторы - афлутоп, терафлекс;
 • Витаминный комплекс - витамины группы В и никотиновая кислота;
 • Внешние раздражители - Финалгон, Апизатрон;
 • Наружное средство с регенерирующими, хондропротекторными свойствами - Хондроксид, Траумель С;
 • Средства наружного применения, содержащие нестероидные противовоспалительные компоненты - диклофенак, вольтарен.

Заболевание цивилизации - остеохондроз шейного отдела позвоночника на первой стадии развивается бессимптомно, а потому коварно. Однако при появлении неврологических и сердечных симптомов, таких как постоянная головная боль и боль, иррадиация в сердце под лопаткой, остеохондроз шейного позвонка требует немедленного и эффективного лечения. Первой помощью может стать прием спазмолитиков (Спазмалгон, Баралгин) и нанесение мази, содержащей нестероидные противовоспалительные компоненты (Индометацин, Диклофенак), также поможет мазь с местнораздражающим действием (Аписатрон или Финалгон).При остром болевом синдроме невозможно проводить популярные методы физиотерапии и массажа, гораздо целесообразнее обратиться к вертебрологу, где можно назначить анестезиологическую паравертебральную блокаду, снять болевой синдром, а затем принять лекарственный комплекс, в том числе анти- препараты противовоспалительного действия (Диклофенак, у меня возникла проблема, не подействует). (Баклофен или Мидокалм), витаминный комплекс (B1, B2, B6, B12) и физиотерапия. Только после прохождения курса лечения возможно выполнение комплекса лечебных и профилактических сеансов массажа.

[12], [13], [14], [15]

Препараты для лечения шейного остеохондроза

Терапия остеохондроза шейного отдела позвоночника должна быть максимально комплексной, направленной на купирование сразу нескольких симптоматических зон. Явный болевой синдром, неврологические симптомы, кардиалгия, обострение всех симптомов имеющихся основных заболеваний - этот патологический «союз» требует тщательного подбора методов, методов и средств для облегчения как вертебрального симптома (головокружения), так и боли в сердце, и отек и спазм мышц, чтобы вернуть пациенту работоспособность и повысить жизненный тонус.Препараты для лечения шейного остеохондроза делятся на следующие категории:

 • Анальгетики, снимающие боль, - кетаны, анальгин, дексалгил, реже - трамвай;
 • При эпидуральной блокаде назначают лидокаин, новокаин или их смесь с кортикостероидами (гидрокортизон, преднизолон);
 • Нестероидные противовоспалительные средства, пероральные, инъекционные формы, местное применение - диклофенак, мовалис, ибупрофен, индометацин;
 • Спазмолитики, миелорелаксанты - мидокалм, папаверин, но-шпа;
 • Средство, уменьшающее вестибулярные расстройства - бетасерк;
 • Сосудорасширяющие препараты - Винпоцетин, Кавинтон;
 • Диуретики - мочегонные препараты для нейтрализации отека в ущемленных тканях - лазикс, фуросемид;

Хондропротекторные препараты - алфлутоп, хондроксид, терафлекс.

[16]

Лечение шейно-грудного остеохондроза

Любой тип остеохондроза - шейный, грудной или поясничный - лечится быстрее и эффективнее на ранних стадиях заболевания. Поскольку остеохондроз часто протекает бессимптомно и длительно, часто бывает в комбинированной форме (шейка матки с грудью), поэтому для назначения определенного комплекса лечебных мероприятий очень важно поставить правильный диагноз. Лечение шейно-грудного остеохондроза включает три этапа действия:

 1. Лечение препаратами, направленное на снятие боли, расслабление изоляции, напряжения мышц, улучшение цереброваскулярного кровоснабжения и позвоночника - нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, ибупрофен), анальгетики, миелорелаксанты (Мидокалм, баклофен), мази раздражающего действия - Финалгон, Аписатрон.
 2. Методы физиотерапии, усиливающие медикаментозную терапию - электростимуляция микротоком, УВЧ, акупунктура, иглоукалывание, курс мануальной терапии.
 3. Методы профилактики, нейтрализации рецидивов - комплекс лечебной физкультуры, лечебный массаж.

Также показано соблюдение щадящей диеты, исключающей соленую и острую пищу, чтобы минимизировать отеки и улучшить обмен веществ.

Лечение головокружения при шейном остеохондрозе

Вестибулярные неврологические симптомы характерны для комплекса признаков остеохондроза шейного отдела позвоночника, в связи с тем, что в результате сдавления позвоночной артерии нарушается основное кровоснабжение головного мозга.Чаще всего головокружение возникает при резких наклонах, после сна, при повороте головы, а часто среди вестибулярных симптомов отмечается снижение остроты слуха и зрения. Лечение головокружения при шейном остеохондрозе заключается, прежде всего, в восстановлении нормального кровоснабжения и расслаблении напряженных мышц шейного отдела. Ноотропные препараты, такие как оксибрал, циннаризин, фезам, эффективны как препараты, активирующие кровоток, для улучшения микроциркуляции назначают дигидрохлорид бетагистина (Бетасерк), эффективен миелоралаксант, снимает спазмы сосудов - Сирдалуд, Мидокалм.Кроме того, головокружение, вызванное остеохондрозом шейных позвонков, требует соблюдения щадящей диеты, исключающей острую, соленую пищу и употребление крепких напитков - кофе, алкоголя.

Лечение альтернативными средствами

Остеохондроз шейного отдела позвоночника поражает более 80% населения земного шара, поэтому по праву считается болезнью цивилизации, поскольку дистрофические поражения суставного хряща наиболее уязвимы - шейные позвонки связаны с малоподвижным, малоподвижным образом жизни. .Если болезнь находится на ранней стадии, то помимо лечебных методов существуют еще рецепты наших предков, которые порой более эффективны и безопасны, чем лекарственная терапия.

Лечение остеохондроза шейки матки народными средствами включает:

Компрессы отвлекающего, раздражающего действия, улучшающие кровоснабжение - из листьев хрена, компрессы противовоспалительные - из листьев лопуха и капусты, согревающие компрессы - смесь прополиса и сухой горчицы.

Настой

принимать внутрь 3 раза в день (по 1 столовой ложке) в течение двух-трех недель - 50 г измельченного корня сельдерея настаивать 12 часов в литре горячей воды или 50 г измельченных корней подсолнечника кипятить в литре воды 5 минут.

Гимнастика

Остеохондроз шейных позвонков - заболевание, характерное для тех людей, которые проводят 8-10 часов в день, сидя за офисным столом, за компьютером. Основная причина остеохондроза шейного отдела по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) - малоподвижный образ жизни, вызывающий постоянное статическое напряжение, нагрузку на позвонки нижней части шеи.Если заболевание уже развилось и диагностировано, первым этапом, который помогает снять боль и неврологические симптомы, является медикаментозная терапия, но курс лечебной физкультуры - неотъемлемая часть комплексного лечения. Умеренная нагрузка на мышцы шеи в период ремиссии позволяет укрепить и сформировать мышечный корсет, поддерживающий межпозвонковые диски. Любое лечение шейного остеохондроза гимнастикой только устраняет, к тому же эффективно предотвращает рецидивы. Комплекс лечебной гимнастики назначается через две-три недели после основного курса лечения и включает изометрические (без поворотов, статики) упражнения на растяжку мышц и упражнения с поворотами, поворотами головы, сальто руками.

Лечение обострений шейного остеохондроза

Остеохондроз шейного отдела позвоночника редко начинается с явных клинических симптомов, течение заболевания часто бывает латентным, латентным, и поэтому медицинская помощь обычно оказывается только тогда, когда остеохондроз сопровождается невыносимой болью. Лечение обострения шейного остеохондроза предполагает комплексное и интенсивное лечение, так как оно должно быть направлено на быстрое купирование болевого синдрома, неврологической симптоматики. Чаще всего в период обострения назначают закупорки в виде паравертебральных инъекций новокаина или его смеси с гидрокортизоном, также эффективно введение дипроспана.Эффективна фиксация шейно-грудного отдела с помощью специальных корсетов или ортезов (ортопедических воротников). После купирования обострения шейного остеохондроза принимают нестероидные противовоспалительные препараты как перорально (перорально), так и в виде мазей, гелей, мануальной терапии, физиотерапевтических процедур - миостимуляции микротоками, электрофореза и иглоукалывания, а также выполнения комплекса физиотерапии - дают хороший фиксирующий эффект.

Как сделать лечение шейного остеохондроза более эффективным?

Остановимся на лечебном массаже, который при правильном выполнении можно делать в домашних условиях, чтобы избавиться от неприятных ощущений.Чтобы не навредить себе, необходимо соблюдать несколько простых правил:

 • Не давите слишком сильно на шею и спину;
 • Все движения должны быть сверху вниз;

Сам процесс массажа может включать в себя следующие составляющие:

 • Положив руку на колено, проведите пальцами от затылка к плечу;
 • Сделайте такой же край ладони;
 • Сделайте легкие круговые движения по той же траектории;
 • Пушистые шишки за ушами;
 • Проведите пальцами по шее сбоку.

Дополнительное лечение шейного остеохондроза - баночный массаж, применяемый при всех типах остеохондроза, а также при радикулите. Этот известный народный метод помогает улучшить кровообращение и улучшить состояние мышц. При шейном остеохондрозе необходимо совершать плавные движения от затылка к плечам, но не касаясь самого позвонка.

Все эти движения помогут вам растянуть и расслабить мышцы шеи. Их повседневное использование хорошо сочетается с активным отдыхом и посещением бассейна или тренажерного зала.Однако, если у вас нет такой возможности, лечение шейного остеохондроза можно проводить в домашних условиях, выполняя следующие упражнения:

 • Кивает головой;
 • Наклоняется влево и вправо;
 • Движение головы вперед-назад без наклона;
 • Лежа на животе, сводить лопатки, поднимать голову, плечи;
 • Исходное положение такое же. Делайте последовательные движения руками: вперед - в стороны - к плечам.
 • Совершайте вертикальные движения плечами из положения сидя.

Лечебная гимнастика должна быть максимально расслабляющей, аккуратной, без каких-либо силовых приемов и болезненных ощущений. Только тогда они пойдут на пользу, а лечение шейного остеохондроза усилится, если все эти упражнения совместить с правильным питанием - употреблением всех необходимых витаминов и минералов, отсутствием в рационе слишком соленой и острой пищи.

Для того, чтобы проблема остеохондроза была вам знакома только понаслышке, необходимо запомнить следующее:

 • Спинка стула должна быть достаточно жесткой;
 • Вы работаете или отдыхаете перед телевизором или компьютером - не стойте долго в одной позе.Периодически вставайте и ходите по комнате;
 • Не наклоняйте голову слишком близко к книге или монитору. Запомните оптимальное расстояние 30-35 см.
 • Кровать не должна быть слишком мягкой;
 • Даже работая и управляя автомобилем, сохраняйте спокойствие, не переутомляйтесь.

При правильном понимании и выполнении всех рекомендаций врача лечение шейного остеохондроза является безболезненным и полезным занятием. Ведь выполняя все упражнения, вы поспособствуете улучшению общего состояния организма.И активный образ жизни никому не навредил!

[17], [18], [19], [20]

.

МИН Остеохондроз, симптомы остеохондроза, диагностика остеохондроза, лечение симптомов остеохондроза позвоночника, диагностика остеохондроза, лечение остеохондроза, боли в шее при остеохондрозе, боли в спине при остеохондрозе, боли при остеохондрозе межпозвонковых межпозвонковых дисков протрузия и межпозвонковый диск, клиника в Москве, клиника в Тбилиси, Грузия

Общая характеристика остеохондроза

Остеохондроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника.При остеохондрозе поражаются межпозвонковые диски. Межпозвонковые диски при остеохондрозе деформируются, уменьшаются в высоту, отслаиваются.

Остеохондроз сам по себе не является заболеванием, он возникает из-за возрастных изменений соединительной ткани. Известно, что у людей в возрасте 40 лет и старше в большинстве случаев на рентгенограммах позвоночника выявляются признаки остеоартроза. Значит ли это, что они больны? Если следовать современному определению болезни, то, конечно, нет. Заболевание проявляется только симптоматическим остеохондрозом.Если остеохондроз обнаружен случайно при специальном обследовании, его нельзя отнести к заболеванию.

Анатомия позвонков и межпозвонкового диска (пульпозного ядра и фиброзного кольца).

Остеохондроз позвоночника - это чаще всего патологический процесс, который может быть заболеванием с соответствующими клиническими проявлениями. Современные методы исследования, в первую очередь компьютерная томография (КТ позвоночника) и магнитно-резонансная томография (МРТ позвоночника), в большинстве случаев способны выявить некоторые изменения (патологические процессы) у здорового человека.

Остеохондроз - дистрофический болезненный процесс, начинающийся с межпозвонкового диска с последующим поражением других отделов позвоночника, особенно шейного и поясничного, в некоторых случаях клинически проявляющийся различными неврологическими расстройствами. Шея и поясница страдают из-за своей регулярной и высокой подвижности, тогда как грудной отдел позвоночника у нас прочно закреплены ребрами.

В то же время следует отметить, что в 60-75% случаев остеохондроз поясничного диска даже протекает клинически без боли и других симптомов.Также нет строгой зависимости между степенью дегенерации межпозвонкового диска и тяжестью неврологических нарушений. Причем у пациентов пожилого и старческого возраста, у которых заболеваемость и распространенность остеохондроза достигает максимальной степени, радикулит возникает в 1,5-2 раза реже, чем у людей среднего возраста.

Различные аспекты остеохондроза и его неврологических проявлений у взрослых описаны в десятках монографий, справочников, руководств и бесчисленных статей в журналах.Клиническим проявлениям остеохондроза поясничного отдела у детей и подростков посвящено всего несколько книг, но в целом эта проблема в детском и подростковом возрасте во многом остается неизученной. Так что не нужно подробно останавливаться на причинах и механизмах развития остеохондроза. Это известные неврологи и ортопеды, хотя многое остается неизученным, но некоторые аспекты вызывают споры.

Компрессия нерва выпадением межпозвонкового диска с появлением боли в ноге при остеохондрозе позвоночника.

Остеохондроз - многофакторное заболевание, имеющее как наследственные, так и врожденные особенности, а также ряд приобретенных факторов: статодинамические, аутоиммунные, метаболические и т. Д. При таком разнообразии этиологии и патогенеза остеоартроз важен для первичной медико-санитарной помощи (в первую очередь фактор), который запускает сложную цепочку различных изменений, ведущих к развитию остеохондроза.

На основании клинических, патологических и экспериментальных исследований было выдвинуто положение о том, что исходным, пусковым механизмом остеохондроза является сосудистый (ишемический) фактор.Это подтверждают следующие патоморфологические данные, полученные при исследовании кровоснабжения позвоночника. Устанавливает четкий параллелизм между уменьшением общей площади эстуариев поясничной и средней крестцовой артерии и эффектами роста остеохондроза во всем поясничном отделе позвоночника.

Определяется как высокая частота аномалий развития сосудов области, снабжающей поясничные сегменты: неправильная разрядка, множественные изгибы, сужение, что приводит к недостаточному кровоснабжению поясничных позвонков, дисбалансу между синтезом и разрушением критических функциональных компонентов межпозвонковых диск.

В патогенезе неврологических проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника важную роль играет и нарушение венозного оттока при частичном или полном блоке на уровне выпячивания эпидуральных вен или грыжи межпозвоночного диска. Выявление венозных нарушений основано, прежде всего, на результатах специфических параклинических исследований - реокаудоспондилографии, реовазографии, радикулографии, веноспондилографии. Эти данные требуют разработки новых методов дифференциальной терапии, влияющих на региональную венозную гемодинамику, исключения широко используются в тепловых процедурах.

Разнообразие этиологических факторов остеохондроза и его неврологических проявлений в патогенезе заболевания. Ведущую роль играют аутоиммунные нарушения. Они возникают после появления в межпозвонковых дисках биохимических изменений, вызванных дисбалансом между процессами биосинтеза и разрушением важнейших функциональных компонентов соединительной ткани.

В дальнейшем была разработана аутоиммунная концепция патогенеза остеохондроза и его клинических последствий.Было обнаружено, что неврологические проявления поясничного остеохондроза нарушают функцию Т- и В-систем иммунитета, что приводит к усилению выработки антител к различным структурам межпозвонковых дисков в результате дефицита Т-супрессорных клеток. Эти и другие данные позволили объяснить многие механизмы развития остеохондроза, в том числе стадии морфологических изменений межпозвонковых дисков, чередование ремиссий и рецидивов, а также реактивные изменения нервных корешков и окружающих тканей.

При оценке роли аутоиммунных заболеваний в остеохондрозе позвоночника следует также иметь в виду, что они являются универсальной реакцией на повреждение любого органа и любой ткани.

Сколиоз с защитным спазмом мышц нижней части спины на фоне остеохондроза с грыжей или протрузией межпозвонкового диска.

Неврологические синдромы остеохондроза позвоночника

Неврологические синдромы остеохондроза позвоночника клинически подразделяются на:

Стадия и степень остеохондроза

Выделите только стадии остеохондроза:

 • Остеохондроз начальная стадия
 • стадия разрыва фиброзного кольца межпозвонкового диска
 • Стадия исхода и остаточных явлений остеохондроза

Выраженность остеохондроза на рентгенограмме:

 • выпрямление поясничного лордоза, небольшое уплощение межпозвонкового диска, небольшие экзостозы, разрастание крючковидных отростков
 • Незначительное сужение межпозвонкового отверстия и позвоночного канала, уменьшение высоты диска, нестабильность позвоночника
 • Значительное сужение межпозвонкового отверстия и позвоночного канала

При остеохондрозе позвоночника

При остеохондрозе позвоночника:

 • Рецидивирующее течение остеохондроза
 • Хронически рецидивирующее течение остеохондроза
 • Хронический остеохондроз позвоночника

По типу течения остеохондроза:

 • регредиентный вид течения остеохондроза
 • непрогредиентное течение остеохондроза
 • как прогрессирующее течение остеохондроза

Период течения остеохондроза:

 • Дебют остеохондроза
 • Обострение остеохондроза
 • ремиссия (полная, неполная) остеохондроза
 • Период относительной стабильности, остаточный период остеохондроза

Остеохондроз у детей и подростков

Долгое время существовало мнение, что остеохондроз развивается только в зрелом и пожилом возрасте.Даже в специальных пособиях по нервным заболеваниям возможность поражения нервной системы позвоночником в детстве и подростковом возрасте не упоминается или обсуждается очень кратко.

Первое упоминание о возможности возникновения грыжи поясничного межпозвонкового диска у подростков принадлежит F. Jelsma (1944), который среди 150 прооперированных больных, но по этому поводу, был молодым человеком 17 лет. В 1946 г. H. Wahren дал подробное описание клиники потери люмбосакрального драйва у девочки 12 лет.Подобные результаты цитировались в дальнейшем и другими авторами. В 1954 г. Уэбб, Х.Дж. Свен, Р.Л.Дж. Кеннеди сообщил о результатах хирургического лечения, а также об утрате поясничных межпозвонковых дисков у 3 детей и 57 подростков. В 1946-1981 гг. в литературе описан 71 случай такой операции у пациентов в возрасте от 15 лет, общее количество операций у детей и подростков до 1974 г. до 158 (SE Borgesen, PS Vang, 1974).

На причины развития остеохондроза в детском и подростковом возрасте разные точки зрения.Это в какой-то мере может выступать в качестве особенности привода кровоснабжения. Известно, что межпозвоночный диск питается за счет диффузии, поскольку все сосуды после 4 лет жизни претерпевают обратное развитие. Однако такая реконструкция возрастной ткани не обязательно означает патологию. Важное значение придается повышенной мышечной нагрузке, переутомлению (микро- и макротравматизация), особенно во время спортивных мероприятий. Однако маловероятно, что только травма может привести к потере ранее здорового диска. Об исследованиях JA Key (1950), S.Э. Боргессен, П.С. Vang (1974), D. Jaster (1974) частота травм в анамнезе у детей и подростков не отличается от таковой у взрослых. В этом случае происходит первичная дегенерация диска, а травма только ускоряет его потерю. Также указывается на роль врожденной неполноценности тканей межпозвонкового диска (P. Rottgen, 1951).

По данным I.E. O'Connell (1960) быстрый рост скелета в детстве и подростковом возрасте - это нагрузка, которая способствует дегенерации межпозвоночных дисков.Вторым этиологическим фактором автор считает недостаточность мышцы, которая встречалась у 10% больных. Это проявилось в том, что некоторые пациенты с остеохондрозом позвоночника были очень высокого роста или, наоборот, имели жировое телосложение, мускулатура в некоторых случаях была ослаблена после длительного постельного режима по различным заболеваниям.

По мере изучения остеохондроза и связанных с ним неврологических расстройств все большее значение приобретают наследственные факторы. Ходосы и Окуева (1980) провели генеалогическое исследование 68 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет с различными клиническими проявлениями остеохондроза.При этом 69,1% пробандов имели семейные случаи заболевания: аналогичными заболеваниями страдали родители, бабушки и дедушки, дяди, тети. СГ у взрослых по Г.К. Недзведя (1980), произошла в 53,3%, что значительно ниже, чем в детском и подростковом возрасте. Было показано, что при болезни обоих родителей пояснично-крестцовая боль у пробанда возникла в более молодом возрасте.

Также выявлены разнообразные диспластические особенности у 75% пациентов детского и юношеского возраста с рефлекторными и корешковыми синдромами поражения позвонков пояснично-крестцовой локализации, что значительно выше, чем у взрослых (49%).Эти аномалии проявляются в виде светло-дисморфий лица (28%), аномалии в строении рук и ног (47%), пороки развития опорно-двигательного аппарата (8,8%), асимметричная структура тела (63 %), кожные и сосудистые аномалии (23 5%). Кроме того, 40,9% больных, по данным Дайны В.Ф. Кузнецовой и С.Р. Окунева (1979.1985), аномалии пояснично-крестцового отдела позвоночника:

 • Расщепление дуги позвонка (19,7%)
 • люмбосакральных переходных позвонков (14.6%)
 • Нарушение тропизма суставных отростков (5,7%)
 • спондилолистез (0,8%)

В большинстве случаев (60%) встречалось сочетание двух и более различных диспластических признаков, что значительно выше, чем у взрослых (10%).

При исследовании родственников пробандов также довольно часто встречаются аномалии: деформация простых, родинок, расширение подкожных вен, аномальное строение тела, дисморфия лица, также прослеживается существование племени костных аномалий пояснично-крестцового отдела позвоночника.Следует отметить, что роль последнего в возникновении остеохондроза поясничного отдела позвоночника и его клинических проявлениях окончательно не установлена.

Бытует мнение, что врожденные изменения под влиянием экзогенных факторов вызывают статическое электричество в нижнем отделе позвоночника и тем самым способствуют развитию дегенеративного процесса в дисках. По данным Л.А. Бородиной (1970), остеохондроз развивается по соседству с аномалией диска. Приведенные выше данные указывают на роль генетической предрасположенности c неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза.Он может передаваться как по аутосомно-доминантному, так и по аутосомно-рецессивному типу.

Наличие семейных случаев заболевания позвоночника пояснично-крестцовой периферической нервной системы, высокая частота диспластических особенностей у пробандов и их родственников (особенно со стороны пояснично-крестцового отдела позвоночника), по-видимому, определяет возможность развития остеоартроза пояснично-крестцового отдела позвоночника. клинические последствия в детстве.

Диагностика симптомов остеохондроза

Диагностика симптомов остеохондроза начинается с неврологического и ортопедического осмотра врачом.При этом обследовании оценивается неврологический статус пациента, а также выявляются возможные отклонения в биомеханике позвоночника с обязательной оценкой мышц спины и ягодичной области. Уже на этом этапе можно диагностировать обследование пациентов с остеохондрозом позвоночника и болями в спине и пояснице и выбрать лечение.

По результатам неврологического и ортопедического обследования пациенту с болевыми симптомами на фоне остеохондроза могут быть назначены дополнительно следующие диагностические процедуры:

Магнитно-резонансная томография (МРТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника при остеохондрозе, вид сбоку.

Лечение остеохондроза, грыжи и протрузии диска

В зависимости от выраженности симптомов и причин возникновения боли в спине и поясничного остеохондроза на фоне пациента возможно следующее терапевтическое действие:

При лечении болей в поясничном отделе позвоночника (спина и поясница) на фоне остеохондроза устранение отека, воспаления, боли, восстановление объема движений в суставах и мышцах поясницы требует применения физиотерапевтических процедур.

В межпозвонковых суставах поясничного, грудного или шейного отдела позвоночника (фасеточные суставы) также могут производиться лечебные блокады. Блокады местными анестетиками и гормональными препаратами предназначены для более быстрого снятия боли и воспаления и получения раннего положительного клинического эффекта.

Как правило, для лечебной блокады достаточно низких доз анестетика (новокаин, лидокаин) и кортизона вводят в просвет пораженного сустава.

Применение акупунктуры очень эффективно при лечении болей в спине и пояснице на фоне остеохондроза.

В сочетании с правильно подобранным режимом физиотерапии, терапевтическая блокада из них может дать хороший и длительный эффект при болях в пояснице и крестце при остеохондрозе пациентов.

При лечении корешковых болей в ноге и ягодице на фоне остеохондроза устранение боли, покалывания и восстановление чувствительности в ноге при неврите сдавления седалищного нерва в случае необходимости применения физиотерапевтических процедур.

При корешковой боли в голени и ягодице на фоне остеохондроза устранение боли, покалывания и восстановление чувствительности в голени при неврите сдавления седалищного нерва в случае необходимости применения физиотерапевтических процедур.

Вариант полужесткого пояснично-крестцового корсета (поясничный корсет для спины) помогает при болях в спине и остеохондрозе поясничного отдела позвоночника на фоне грыжи межпозвонкового диска или протрузии межпозвонкового диска.

В таком корсете (поясничном бандаже) пациенты с остеохондрозом позвоночника могут самостоятельно передвигаться в помещении и на улице и даже сидеть в машине и на рабочем месте. Необходимость ношения корсета у больного остеохондрозом отпадает, как только появляются боли в спине.

Но надо помнить, что в период острой боли в спине и остеохондроза поясничного отдела позвоночника на фоне позвоночника следует избегать нагрузок и соблюдать тишину.Это временное ограничение, но оно значительно сокращает сроки восстановления и на фоне лечения не развивает заболевание позвоночника.

Вариант полужесткого пояснично-крестцового корсета (пояснично-крестцовый корсет) помогает при болях в спине и пояснице на фоне остеохондроза.

Существует несколько видов полужестких пояснично-крестцовых корсетов (пояснично-спинной корсет).Все они подбираются индивидуально по размеру и могут использоваться повторно в случае рецидива болей в спине и пояснице на фоне остеохондроза, а также для предотвращения возможного обострения болевого симптома.

Вопросы о диагностике или лечении боли в спине при остеохондрозе вы можете уточнить у нашего нейрохирурга или невролога по телефону: (499) 130–08–09

См. Также:

 • Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)
 • Боли в спине при беременности
 • Кокцидиния (боль в копчике)
 • Компрессионный перелом позвоночника
 • Дегенеративная и наследственная миелопатия
 • Эпидурит и абсцесс позвоночника
 • Боль в пояснице, боль в ноге, болезни Шермана Мау
 • Люмбаго, радикулит и люмбалгия
 • Болезнь поясничного диска (грыжа межпозвоночного диска, выпуклость диска)
 • Менинговаскулярный сифилис или сифилитическая миелопатия (tabes dorsalis)
 • Шейно-краниальный синдром и хлыстовая травма шеи
 • Боль в шее, плече
 • Некомпрессивная онкологическая миелопатия
 • Остеохондроз и его симптомы
 • Остеохондроз грудного отдела позвоночника, межреберная невралгия
 • Остеопороз (тела позвонка)
 • Правила ухода за инвалидами с параличом мышц рук и ног (параплегия, квадриплегия)
 • Остеоартроз крестцово-подвздошного сустава
 • Боль в крестцово-подвздошном суставе (синдром дисфункции крестцово-подвздошного сустава)
 • Боль в крестце
 • Сколиоз позвоночника, сутулость
 • Сирингомиелия, сирингобульбия
 • Врожденные дефекты спинного мозга и позвоночника (синдром Клиппеля – Фейля, шейное ребро, расщелина позвоночника, менингоцеле, менингомилоцеле, диастематомиелия, сакрализация, люмбаризация, спондилолистез)
 • Компрессия спинного мозга
 • Болезни спинного мозга
 • Гемангиомы спинного мозга и эпидурального пространства спинного мозга
 • Инфаркт спинного мозга (ишемический инсульт)
 • Стеноз позвоночного канала, остеофиты поясницы и шейки матки
 • Спондилит (остеомиелитический, туберкулезный и др.))
 • Спондилоартроз (остеоартроз межпозвонковых суставов)
 • Спондилолистез (смещение и нестабильность позвоночника)
 • Спондилез
 • Гемангиома позвонка (позвоночная ангиома)
 • Подвывих и вывих позвонков

.

Остеохондроз: причины, симптомы, диагностика, лечение

Чаще всего остеохондроз поражает шейный (CV-CVII) и поясничный (LV-SI) отдел.

Остеохондроз шеи и его симптомы во многом обусловлены анатомическими и физиологическими особенностями шейного отдела позвоночника. Компрессионно-корешковые вертеброгенные синдромы шейки матки возникают при раздражении или сдавливании определенного корня. Это вызывает боль в зоне иннервации соответствующего дерматома, сенсорные и двигательные нарушения.Ирритативно-рефлекторные синдромы (цервикалгия, цервикокранигия, цервикобрахиалгия) вызываются раздражением синувертебрального нерва, часто с добавлением вегетативного компонента.

Мышечно-тонические синдромы возникают также из-за орошения болевых рецепторов синувертебрального нерва при возбуждении сегментарного аппарата спинного мозга. Они проявляются длительным напряжением мышц, появлением в них болей, развитием фиброзных изменений. Иногда это сопровождается появлением отраженной боли в сегментарной вегетативной иннервации (зона Захарьина-Геда).При длительном раздражении вегетативно-трофических структур сегментарного и надсегментарного аппарата развиваются нейродистрофические синдромы (синдром нижней косой мышцы головы, синдром лопаточно-реберного, плечево-лопаточный периартроз, синдром плечико-кистевой и др.).

Одной из важнейших особенностей строения шейного отдела позвоночника является наличие отверстий в поперечных отростках CVI-SII, через которые проходит позвоночная артерия с таким же симпатическим нервом (нерв Франка).При остеохондрозе шейного отдела, в основном из-за разрастания остеофитов, может сформироваться недостаточность мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне компрессионного или рефлекторного генеза.

В случае протрузии или пролапса межпозвонкового диска может развиться клиника компрессии спинного мозга (компрессионная вертеброгенная миелопатия) с сегментарными, проводящими симптомами, вегетативно-трофическими нарушениями и поражением органов малого таза.

При поражении межпозвоночных дисков в области поясницы основная жалоба больных - боли в спине и лишь в редких случаях на первый план выходят другие нарушения.Обычно боль локализуется в пояснично-крестцовой области и иррадирует в нижние конечности. В одних случаях заболевание начинается постепенно, в других - резко, с появлением резкой боли, которая может нарастать в течение нескольких часов, дней.

Патогенез и характер боли схожи с таковыми при шейном остеохондрозе. При кашле, натуживании боль усиливается, что связано с повышением давления в субарахноидальном пространстве. В положении лежа и в вынужденной позе боль может уменьшаться.

Зоны иррадиации боли в нижней конечности имеют различную топографию и почти всегда имеют четко выраженный моно- или бирадикулярный характер. При осмотре обращает на себя внимание наличие характерного сколиоза (гомо- или готеролатерального), чаще уплощения физиологического лордоза в поясничном отделе позвоночника. Практически всегда возникает напряжение длинных мышц спины в области поясницы. При пальпации определяется болезненность остистых отростков позвонков. Положительный симптом Ласега - один из самых постоянных симптомов при смещении кзади дисков нижнего поясничного и первого крестцового позвонков.

Второй по значимости симптом остеохондроза - нарушение чувствительности в зонах иннервации пораженных корешков и появление парестезии, гипестезии или анестезии. Обычно корень дерматома при чувствительных расстройствах определяется гораздо более четко, чем при иррадиации боли. Помимо чувствительных, моторные расстройства могут возникать при снижении функции мышц, иннервируемых соответствующим позвоночником, их атрофии, снижении рефлексов.

Иногда, когда грыжа корневого диска LIV или LV, возникает синдром повреждения спинного мозга на уровне конуса и эпиконуса (синдром острой миелорадикуло-ишемии).Это происходит в тех случаях, когда кровоснабжение этого отдела осуществляется артерией корня LIV или LV (артерия Депрож-Готтерона).

.

belirtiler ve tedavi. Остеохондроз nasıl tedavi edilir?

Katılıyorum, sırt ağrıyorsa, yönlendirmek zoralışkanlık aktif yaşam biçimi. Ayrıca, бир çok rahatsızlık ve rahatsızlık getirir. Hastalığın nedeni çoğunlukla osteokondrozdur - yapısında değişiklikler eşlik eden omurga hastalığıdır. Yaşlıların yarısından fazlası bu beladan muzdariptir ve ilk belirtiler zaten kırk yıldır daha yakın görünebilir. Osteochondrosis'i fizyoterapiardımıyla nasıl tedavi edeceğimiz hakkında makalemizde bahsedeceğiz.

Hastalığın tipleri

Çoğu zaman osteokondrozis etkilenirlomber omurga, biraz daha az sıklıkta - servikal bölüm ve çok nadiren - торасик. Gerçek şu ки omurga 33 omurga içerir ve disklerle birbirine bağlanır. Кан dolaşım bozukluğu varsa, omurlararası disk deforme olur, kurur ve böylece gücünü kaybeder. Бу değişikliklerden sonra, omurganın ona verdiği zorlanmalara dayanamaz. Bu acıya ve bazen bir fıtık neden olur. Doktorlar üç tip osteokondrozu ayırt eder:

 • servikal bölüm;
 • göğüs;
 • пояснично-крестцовый.

Osteokondrozun evreleri

Doktorlar bu hastalığın dördüncü aşamasını ayırır. Ciddiyet derecesinde birbirlerinden farklılar. İlk aşamada omurlar stableitelerini kaybederler, çünkü intervertebral diskte değişiklikler olur. Бу ашамада, омурга özellikle yaralanma eğilimli, бу неденле ани hareketleri ве morluklar önlemek için tavsiye edilir. İkinci aşama intervertebral fissürde bir azalma ile karakterizedir. Bir fıtık olsaydı, omurganın deformasyonu, bu yukarıda belirtilen hastalığın üçüncü aşamasını gösterir.Dördüncüsü, devam eden acı eşlik eden bir hareket kısıtlaması vardır.

Остеохондроз - belirtileri ve tedavisi

Hastalığın semptomları, omurganın hangi kısmının hastalıktan etkilendiğine bağlıdır. semptomlar servikal osteokondroz boyun hareketlerinden gelen bir baş ağrısıdırsadece daha güçlü olur. Baş dönmesi, üst omurgada ağrı da doğal olarak servikal osteokondroz ile ilişkilidir. Dili de sabitlemek de mümkündür. Lomber bölgenin osteokondrozunda, sırt ağrısına, hasta bükülemeyecek veya oturamayacağı zaman, bir hareket kısıtlaması eşlik eder.Bacaklarda olası hassasiyet kaybı. Torasik osteokondroz, omurganın eğriliğinden kaynaklanır. Göğüste uyuşma ve nefes alma sırasında ağrı eşlik eder. Kişinin sağlığına özellikle dikkat etmesi gereken, aşırı kilolu, duruş ihlali yapan hareketsiz bir yaşam tarzına öncülük eden insanlar olmalıdır. Hepsi risk altında.

Hastalıın nedenleri

Bizim makalemizde belirtileri ve tedavisi belirtilen Osteochondrosis, aşağıdaki nedenlere sahiptir:

 • метаболизма ильгили сорунлар;
 • omurga travması;
 • kalıtım;
 • omurganın doğuştan kusurları;
 • aşırı fiziksel efor;
 • седантер yaşam tarzı.
Bundan kurtulmanın iki yolu var.hastalıklar - ilaç kullanımı ve fizyoterapi ile osteokondroz tedavisi ile. İlk durumda, hasta vücutta iltihaplanma sürecini rahatlatan ilaçlar reçete edilir. Anestezik maddeler ağrıyı gidermek için kullanılır. Lokal tedavi için merhem, jel ve krem ​​kullanılması tavsiye edilir. İkinci tedavi yöntemi, özel bir hasta için özel olarak seçilmiş bir dizi fiziksel egzersizdir. Enflamasyonun giderilmesi için lazer, ультразвук veya elektroforez kullanılır. Servikal osteokondroz ile fizyoterapi özellikle yararlıdır.Sıklıkla, terapötik masaj veya manuel terapi reçete edilir. Özellikle zor durumlarda, omurga, özel ekipmanla basınç altında olduğundaardım eder.

Farmakolojik olmayan tedavinin özellikleri

Osteokondroz için fizyotera.

Смотрите также

Site Footer